Denne side benytter sig af Cookies. Læs alt om vores brug af Cookies her

Kampsport - Selvforsvar

Posted by admin1984 17/08/2014 0 Comment(s) Traditionel Kampsport,

Kampsport som selvforsvar

De fleste er bekendt med at selvforsvar er en handling, hvor en person forsvarer sig fysisk mod overfald. Når man bliver undervist i selvforsvar, tager man udgangspunkt i kampkunst. Kampkunst er kendetegnet ved, at der ikke indgår sportslige momenter. I gamle dage blev mange mænd trænet i kampkunst for at forsvare sig i krig og altså ikke med sport som formål.

Man kan som udgangspunkt ikke blive dømt for at forsvare sig selv. Dog er der nogle forskellige faldgruber, som man skal være bekendt med.

 

Hvornår må jeg bruge selvforsvar?

Kigger man på paragraf 13 i Danmarks straffelov, så er det beskrevet, hvornår man kan tillade at bruge nødværge. Det kunne f.eks. være hvis en person angreb dig eller din kone i dit hjem eller på gaden. I den situation må man gerne udføre en handling for at forsvare sig selv eller en anden person. Dog må handlingen ikke være mere voldsom end den handling, som overfaldsmanden har brugt. I straffeloven står der, at når man bruger selvforsvar, skal det være ”forsvarligt og nødvendigt”.

Så længe du udelukkende har været voldelig for at forsvare dig selv, kan du altså ikke straffes eller blive sendt i fængsel. Selvom en handling i praksis er ulovlig, så er det straffrit, hvis det har været nødvendigt for at afværge et angreb. Det fremgår af paragraf 14, som handler om nødret.

Når man snakker om selvforsvar, findes der to forskellige typer for nødværge. Du kan læse om de to typer nedenfor:

Aktivt selvforsvar

  • Du skaber fysisk kontakt
  • Du sparker angriberen i maven
  • Du sætter angriberen fast i armlås

Passivt selvforsvar

  • Du løber din vej for at komme i sikkerhed
  • Du undgår at blive ramt af spark, slag, genstande o.l.
  • Du prøver at få styr på situationen ved at snakke med den pågældende

Bruge kampsport som selvforsvar?

Under normale omstændigheder bliver man dømt hårdere, hvis man træner kampsport og udøver vold mod andre.  Det er derfor vigtigt, at man begrænser nørdværgehandlinger til det mest nødvendige. Har du f.eks. allerede slået angriberen i jorden efter et angreb, må du ikke blive ved med at udøve vold. Forudsætningen for at bruge kampsport udenfor centret er, at der skal være et overhængende- eller påbegyndt angreb. Du må altså ikke udføre en voldelig handling, hvis du blot har en fornemmelse af, at personen vil angribe dig på et senere tidspunkt.

Skrevet af Martin – Ejer af https://billig-mode.dk