Denne side benytter sig af Cookies. Læs alt om vores brug af Cookies her

Krav Maga Selvforsvar

Posted by admin1984 09/06/2014 0 Comment(s) Traditionel Kampsport,

Krav Maga er et selvforsvarssystem, der er udviklet for militæret i Israel og Slovakiet. Det indeholder en bred vifte af kombinationer af teknikker, der har rødder i boksning, judo, wrestling osv., som man skal lære i træningen. Det er kendt for dets enorme fokus på rigtige hændelser i den virkelige verden og er ekstremt effektivt og brutalt som kontra-angreb. Det er udledt fra `street-fighting skills`. Mange jøder har bl.a. gjort brug af Krav Maga, idet mange fascistiske grupper har været ude med riven efter dem. Selve grundfilosofien i træningen for Krav Maga er, at håndtere angreb, hvilket bedst gøres ved at neutralisere det. Dog er der også offensive manøvrer, som man skal kunne. De Israelske specieltropper anvender Krav Maga, ligesom flere organisationer anvender det internationalt. Krav Maga – træningsprincipper Der er nogle grundprincipper i træningen i Krav Maga, som bør blive fulgt. Der opfordres fx til, at man undgår konfrontation. Hvis det ikke er muligt, at undgå konfrontation, eller det er usikkert, så gælder det om, at afslutte en kamp så hurtigt som overhovedet muligt. Når man så ikke kan undgå en konfrontation, så er det vigtigt, at ens angreb rammer mod de mest sårbare steder på kroppen. Nogle angrebsteknikker forvolder endda så meget skade, at man permanent skader en modstander. Elever lærer til træning at forsvare sig mod alle former for angreb og de lærer, at angribe på den hurtigste og mest effektive måde – med andre ord er det altså en barsk form for selvforsvar, men det var også nødvendigt, hvis man tænker tilbage på, hvordan jøderne de blev behandlet tidligere. Nogle af grundideerne i Krav Maga, som man lærer til træning er følgende: - Hurtige kontraangreb - Angreb mod de mest sårbare steder på kroppen – øjne, hals, nakke, ansigt osv - Maksimal effektivitet når man skal neutralisere en modstander - Bevar overblikket og køligheden, når man står overfor modstanderen, da man skal prøve at finde flugtruter Krav Maga træningsprincipper – stor fokus på det mentale I Krav Magas selvforsvarstræning indgår det psykiske aspekt som en del af undervisningen. Der undervises ofte i hvorledes stress håndteres samt i hvorledes konflikter kan vurderes. Denne form for træning foregår også som praktiske øvelser med simulering af overfald. Repetition af øvelser hvor de specifikke teknikker indgår, er en væsentlig del af undervisningen for at selvforsvaret skal blive så effektivt som muligt. Mental forberedelse går gennem hjernes "vagthund", amygdala og at lære at reagere efter ønskede reaktionsmønstre. Amygdalas opgave er at scanne for fare eller det der synes farligt og sætte en reaktion i gang. Amygdala har en "genvej" forbi den kognitive del af hjernen. Derfor oplever man en instinktiv typisk kamp-/flugtreaktion ved overfald eller overgreb. Afhængig af hvilket frygtcenter man aktiverer, vil hjernen selv (gennem en mental struktur) vælge det, den tror, er den bedste reaktion. Det er muligt at arbejde med de mentale strukturer, således at man lægger op til at amygdala genkender situationen og "vælger" det rigtige/ønskede reaktionsmønster. Dette gøres ved at træne i helhedsbilleder, hvor alle faser og så mange elementer som muligt, tages med i træningen/læringen. Det mentale er altså et vigtigt aspekt i Krav Magas selvforsvarstræning