Warning/home/mmashopd/public_html/system/journal2/classes/journal2_settings.php50Warning/home/mmashopd/public_html/system/journal2/classes/journal2_google_fonts.php51 Aikido, Alt til kampsport, MMA og Træningsudstyr-MMAShop
Denne side benytter sig af Cookies. Læs alt om vores brug af Cookies her

Aikido

Posted by admin1984 31/03/2014 0 Comment(s) Traditionel Kampsport,

Aikido er et fællesbegreb, der blev dannet i det 20.århundrende. Faderen til aikido regnes for at være Morihei Ueshiba, der også kaldes for den højtærede lærer. Han påbegyndte udviklingen på aikido allerede i 1930 og fortsatte helt hen til hans død i 1969. Selve det tekniske grundlag i aikido består i høj grad af to forskellige former for ju-jitsu, men også adskillige andre kampsportsgrene. I starten var det ikke en sport, der blev udøvet i konkurrence form, men dette fik Tmoki Kenjii ændret, idet han oprettede aikido-klubben ved Waseda i Japan. Her stiftede han også et nyt forbund, der havde til formål at promovere sporten. Aikido har dog ikke kun udviklet sig i én bestemt retning, men derimod op i mod 30 forskellige retninger, hvor aikido trænes som kampkunst og siden 1967 også som decideret kampsport. Også i Danmark kan man se aikido, hvilket startede tilbage i 70erne.

Aikido – hvad lærer man?

Når man starter med aikido, så ved man naturligvis ikke så meget, men man er interesseret og vil lære en masse. Aikido er nemlig ikke blot en kampteknik, men i lige så stor grad en personlig udviklingsproces, der i vidt omfang er baseret på mesterlære. Efterhånden så opnår man mere viden og for større grad af socialisering og integration, hvor man stiger i anseelse, men også har større forpligtelser over for nytilkomne begyndere. Klubben, som man begynder i, er altså ikke bare et sted, hvor man træner, men et sted hvor man dyrker et fællesskab. Man lærer altså ikke blot aikido, men en hel kultur, der omfatter både aikido og hovedtræk af den japanske civilisation. Derudover så udvikler man sig som menneske, idet man i sin egen verden ganske stille fra at have en hobby til at gå hen imod at være aikidoudøver – en lang vej mod at bliver en mester, både personligt og træningsmæssigt.

Våben i aikido

Modsat mange andre sportsgrene, er det almindeligt med våben i aikido. Det mest almindelige våben i forbindelse med aikidotræning er en slags stok. Derudover kan man anvende et træsværd og en kniv. Det var faderen, Morihiro Saito, der skabte et våbensystem ud fra den undervisning han modtog. Når man ubevæbnet forsvarer sig mod de nævnte våben, så kaldes det oftest for Jo-tori. Der er dog også andre aikido stilarter, der har andre våbensystemer.

Som det ses, er aikido langt mere end blot en kampsportsgren, men derimod også en form for personlig udvikling.

 

: array_merge(): Argument #2 is not an array in on line : array_merge(): Argument #2 is not an array in on line